புதியவை

தலைவா தனித்திரு - நாகினி கருப்பசாமி


கோடி தாரகைகளுன்
அழகை ரசித்திடவே பிறந்தாயோ
பால்நிலவு மனக்கண்ணா!

தேடும் இரு விழிகள்
கோபக்கனல் கொட்டவே
தாரகைகள் சூழ வலம்வருகிறாயோ
பால்நிலவு மனக்கண்ணா!

ஆதி சிரம் சுட்டெரிக்கும்
ஆவியெந்தன் சாபத்தீயில் குளிக்கவே
பாதி முகம் தாரகையரில் புதைக்கிறாய்
பாவியென் ஆத்திரம் தலையேற்றும்
பால்நிலவு  மனக்கண்ணா!

ஏட்டில் எழுதும் பாக்களென
ஏங்கும் காதல் கருவிழிகள் காத்திருக்க
ஏந்திழை தாரகையர் சூழ்ந்திருப்பது
ஏன் பால்நிலவு மனக்கண்ணா!

தாரகையர் கூட்டம் தவிர்த்திடு
தவிக்கும் மனக்கொதிப்பு அடங்கிடவே
தலைவியென் முகம்மட்டும் புசித்திடவே
தனித்திரு இணைபிரியாதிருக்கவே
தண்மை தலைவாயென் பால்நிலவு மனக்கண்ணா!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.