புதியவை

இணையத் தமிழே இனி - துஷ்யந்தி


உலகினில் ஆயிரம் மொழிகள் -அவை
என்னுயிர் தமிழ் போல் இல்லை
உலகினில் இதனைச் சொல்ல -கணனி
இணையத்தளத்திற்கு ஈடு இல்லை.
மூன்று குலத்தமிழ் மன்னர் -அன்று
ஆண்ட கதைதனை கேளீர்
அவர் ஆற்றிய பணிகள் எல்லாம் -இன்று
காட்டிடும் தமிழ் இணையம் பாரீர்.
வள்ளுவன் கம்பன் போல -தமிழை
போற்றியவர் யாரும் உண்டோ??
இறவாத புகழுடைய நூல்கள் -இன்றும்
இணையத்தில் காணலாம் வாரீர்.
ஆங்கில மோகத்தில் திழைத்து -உலகில்
அழிந்திடும் நிலை நம் மொழிக்கு
அவை யாவையும் இன்று தடுக்க -வந்த
தமிழ் இணையங்களைப் பாரீர்.
மொழிதனைப் பயிலும் குழந்தை -அதை
முறையாய்த் தொடரலாம் இங்கு
இலக்கண நூல்களும் தமிழகராதியும் -அதற்கு
இணையத்தில் மென்பொருளாக காணீர்.
பிறநாட்டு நல்லறிஞர்கூட - தமிழை
சுவைபட உணர்ந்தனர் இன்று
தேமதுரத் தமிழோசையை - உலகில்
பரப்பிய பெருமை இணையத்திற்கே.
ஆய்வுகள் எத்தனை செய்தோம் -இன்று
சான்றுடன் இணையத்தில் கண்டோம்
மாறிடும் வாழ்வில் இனி என்றும் -தமிழ்
மாண்டிடாது காத்திடும் இணையம்.
சமூக வலைதளங்கள் கண்டோம்-அதில்
அறிஞர் பலரை நட்பால் இணைத்தோம்
ஒரு தாய் வீட்டுப் பிள்ளையாய் -இன்று
கருத்துக்கள் பரிமாறிக் கொண்டோம்.
தாய்த்தமிழ் மாறுவதில்லை - இனி
தாகத்திற்கு இடமுமில்லை
மொழியின் தேவைகள் யாவையும் -இன்று
வழங்கிடும் நிலையில் இணையம்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.