புதியவை

தர்மம் - பாரியன்பன் நாகராஜன்


நேரடியாகத் தொட்டிக்குள்
விதை போட்டனரோ
நாற்றை தொட்டிக்குள்
நட்டு வைத்தனரோ
எதுவாயினும்
இப்போது
தொட்டிக்குள் இருக்கிறது
செடி.
ஆணிவேரினை ஆழ ஊன்றி
கிளைவேர்களை கிளைப்பரப்பும்
அந்தக் காலம் வரை
தொட்டிக்குள் வரையறுக்கப்பட்ட
வாழ்வென்றாகி விட்டது
செடிக்கு.
செடியின் பயனை நீ அடையவும்
அதன் வம்சத்தை
செடி விஸ்திகரிக்கவும்
தொட்டியை உடைத்தெரிந்து
நீரைத்தேடி ஆணிவேரை
மண்ணில் ஆழ இறக்குதலே
பிறப்பின் தர்மம்...!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.