புதியவை

வாழ்க்கை - எஸ்ஸெம் நிலாம்


பாறையாய் இறுகுவதன்று
பனிக் கட்டியாய் உருகுவது.
இலகுவானதும் வசப்படுவதும்
வசதியானதும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியதும்தான்
வாழ்க்கை.
கடுமையாய் கஷ்டமாய்
முடியாததாய் முற்றுப்புள்ளியாய்...
பூதக் கண்ணாடி போட்டுப்
பார்ப்பது நாம்தான்.
எல்லாக் கட்டங்களிலும்
ஒரே மாதிரியேதான்
வாழ்க்கை,
மாத்தி யோசிப்பதும்
யோசித்து மாற்றுவதும்
மானிடர் நாம்தான்.
பூமியில்
நாம்
கண்ட காணும்...
முதல் ஆசான்!
கற்றுத் தரும் பாடங்கள்தான்
எத்தனை எத்தனை
மண்ணில்...!
வாழ்க்கை -
ஒரு போராட்டம்...
போராடுவதற்கு.
வாழ்க்கை -
ஒரு தோல்வி...
கற்பதற்கு.
வாழ்க்கை -
ஒரு வெற்றி...
பெறுவதற்கு.
வாழ்க்கை -
ஒரு இன்பம்...
சுகிப்பதற்கு.
வாழ்க்கை -
ஒரு துயரம்...
பகிர்வதற்கு.
இங்கு...
எல்லாம்தான் வாழ்க்கை
எல்லோரும்தான் வாழ்க்கை
இல்லாததுதான் வாழ்க்கை
இருப்பதும்தான் வாழ்க்கை.
எக்கோணத்திலிருந்து
வாழ்க்கையை ரசிக்கிறோமோ
அக்கணமே அக்கோணமாய்
ஆகிவிடுகிறோம் நாம்!
மொத்தத்தில்...
வாழ்க்கை
ரசித்து, அனுபவித்து வாழ்வதற்கே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.