புதியவை

என் பெயர் - சாந்தி மீனாக்ஷி


உங்கள்
ஆத்திரங்களை 
என்மேல்
முட்டுங்கள்
அசையாமல்
நான்
தாங்கிநிற்பேன்!
உங்கள்
அலட்சியங்களை
என்மேல்
கொட்டுங்கள்
அமைதியாய்
நான்
காத்திருப்பேன்!
எத்தனை
யுகங்கள்
கடந்தால்
என்ன?
என்றும் நானோர்
மௌன சாட்சி!
காதலையும்
பிரிவினையும்
கண்டு கசிந்திருகும்
நானோர்
மௌன சாட்சி
காமங்களும்
வஞ்சங்களும்
கண்டு நைந்திருக்கும்
நானோர்
மௌன சாட்சி!
வெட்டிப்
பிளந்த பின்னும்
போகவில்லை
எம் உயிர்!
இருக்கட்டும்
என விட்டார்
ஏனெனில்,
நல்லதுக்கும்
கெட்டதுக்கும்
நான் வெறும்
மௌன சாட்சி!

என் வாயிலில்
என்றுமே
இரண்டு உலகங்கள்!
முன்னே
ஒரு உலகம்
மறிக்கப் பட்டும்
பின்னே
ஒரு உலகம்
மறைக்கப் பட்டும்
இடையில் ஊசலாடும்
ஊஞ்சலென நான்!

எனக்கென்று
விருப்பும்
எனக்கென்று
வெறுப்பும்
அனுமதிக்கப் படவில்லை!
ஆயினும்,
எத்தனையோ
விருப்புகளும்
வெறுப்புகளும்
அனுமதிக்கப் பட்டோ
நிராகரிக்கப் பட்டோ
செல்கின்றன
நாள் தோறும்
என் வழியே!

பூ பூத்த பின்னே
நான்
பிளக்கப் பட்டு
நிற்கிறேன்
பூக்களை
சூடிக் கொண்டு!

என்னை வைத்து
உங்களை
அடைத்துக் கொள்ளுங்கள்
அல்லது
திறந்து கொள்ளுங்கள்
இரண்டுக்கும்
உடன்படுவேன்
உங்கள் தேவைக்கேற்ப!

இதோ
சொல்ல மறந்திட்ட
பெயரற்ற
என் பெயர் ....
கதவு!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.