புதியவை

எழு எழு தோழா - பாஸ் பாஸ்கர்


இந்த உலகை
வெல்லனும்
பற பற
தோழா
அந்த விண்ணை
முட்டனும்
லட்சயங்கள்
எல்லாமே
நிச்சயமாய்
நிறைவேறும்
முயற்சிகளை
விதையாக்கி
வேர்களை
நீராக்கு
எழு எழு
தோழா
உலகை
வெல்லனும்
பற பற
தோழா
விண்ணை
முட்டனும்
ஆயிரம் முறை
தோற்றவன் தான்
அழியாத
புகழ் படைத்தான்
ஆயிரம்
அற்புதங்களை
படைத்து விட்டு
இறந்த பின்னும்
உயிர்
பெற்றான்
எழு எழு
தோழா
உலகை
வெல்லனும்
பற பற
தோழா
விண்ணை
முட்டனும்
பெரும் வரலாறு
படைத்திடனும்
நாம் செல்லும்
திசை எல்லாம்
வெற்றிகளை
சூடிடனும்
நம்
பெயரை
வரலாற்றில்
முதல் பக்கமாய்
பொறித்திடனும்
எழு எழு
தோழா
உலகை
வெல்லனும்
பற பற
தோழா
விண்ணை
முட்டனும்
சலனங்களை
எரித்து விட்டு
சபதங்களை
உருவாக்கு
சரித்திரங்ககளை
உருவாக்க
உன்
உள்ளதையும் பலமாக்கு
எதையும்
தாங்கும்
இதயங்களை
இமயம் வெல்லும்
வரை
பலமாக்கு
எழு எழு
தோழா
உலகை
வெல்லனும்
பற பற
தோழா
விண்ணை
முட்டனும்
வறுமைகளை
வற்ற வைத்து
உலமை பெரும்
வளங்களாலே நிரப்பிடனும்
மண்ணி்ன் பயிரை
காக்க வைத்து
பெரும் புரட்சி
செய்திடனும்
ஏழைகள்
இல்லா உலகை
படைத்திட
நம் படை வேண்டும்
எழு எழு
தோழா
நாம் உலகை
ஆளனும்
மதுவினை
ஒழித்து விட்டு
மக்கள் குறை
தீர்த்திடனும்
தீமைகளை
எல்லாம்
எரித்து இங்கு
பெரும் சூரியனாய்
மாறிடனும்
எழு எழு
தோழா
இந்த உலகை
ஆளனும்
பற பற
தோழா
விண்ணையும்
வெல்லனும்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.