புதியவை

கொள்முதலில்லாக் கொடை - வேதா. இலங்காதிலகம்.


எடுத்துக்காட்டான எம் எழிலுடைத் தமிழே
எடுத்தாட்சி வழக்கின் எடுப்பான தமிழே
எடுத்தெறியாப் பண்போடு எடுத்தேற்றி யெழுதுங்கள்.
எடுத்தெழுதுங்கள் எழுத்துப் பிழையற
தன்னிகரில்லாத் தமிழே! அமுதின் உயர்வே!
தன்மானம் காக்கும் தகவுடைத் தமிழே
முன்னோர்கள் முயன்று வளர்த்திட்ட தமிழே
முன்னோடித் தமிழின் முன்னேற்றம் உயர்வே!
இலக்கிய இலக்கணம் இறைந்த தமிழே
இலக்கமற்ற பாக்கள் நிறைந்த தமிழே
இலங்கும் கருத்தாழம் சொல்லழகு நிறைவே
இலயிக்கும் இலாகிரி குறைவிலாத் தமிழே
பொருளாழம் பொன்னின் நிகருடை எழிலே!
சொல்லாழம் உலகோர் சொக்கும் தரமே!
சுவையாழச் சுவை சுகமான சுமை.
சுவையணியும் பன்னூறு நிறை தமிழே!

கொள்ளையின்பக் கொழுந்து விரித்த தமிழ்
கொள்ளையடிக்கும் பூந்தாது கொழித்த தமிழ்
கொள்ளுப் பூட்டனிற்கும் மூத்த தமிழ்.
கொள்முதலில்லாக் கொடை கொற்றத் தமிழ்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.