புதியவை

15. சுவர்க்கங்கள் படைத்தது (இஸ்லாமிய பார்வையில் உலகம்) - மிஹிந்தலை ஏ.பாரிஸ்


எண்ணிக்கையில்
எட்டு சுவர்க்கம் உண்டு
முதல் சுவர்க்கம்
தாறுஸ் ஸலாம் என்று
கூறப்படுகிறது...!

இரண்டாம் சுவர்க்கம்
தாறுஸ்ஸாமத் என்றும்
அது சிவந்த மாணிக்கத்தில்
தோற்றம் அளிக்கும்!

ஜன்னத்துல் மாவா
அது மூன்றாம் சுவர்க்கம்
அது பச்சை மரகதத்தில்
வடிமமைக்கப்பட்டிருக்கும்!

நான்காவது
ஜன்னத்துல் குல்து என
சொல்லப்படுகிறது...
அது மஞ்சள் நிறத்தில்
உருவான ஒரு 
முத்தில் இருந்து 
தோற்றம் பெற்றதாகும்!

ஐந்தாவது
ஜன்னத்துன் னகீன் என்றும்
அது வெளுத்த வெள்ளியில்
மின்னுமும் என்றும்
பொறிக்கப்பட்டுள்ளது!

ஆறாவது சுவர்க்கம்
பொன் நிறத்தில் உருவாக்கினான்
அதன்  பெயர்
ஜன்னத்துல் பிர்தவுஸ் எனப்படும்!

ஜன்னத்துல் கறார் எனப்படுவது 
ஏழாம் சுவர்க்கமாகும்
அது வாசனையால் மிகுந்திருக்கும்
கஸ்தாரி நறுமணம்
அங்கு கமகமக்கும்!

அது முத்தொளி பரப்பும்
முழு நிலா வடிவம்!
அந்தச்சுவர்க்கம்
ஏழு சுவர்க்கத்திலிருந்து
மேலே இருக்கும்!

அது இரு வாசல்களை
கொண்டதாக இருக்கும்...
இரு வாசல்களிலும்
இரு தலங்களும் இருக்கும்!

ஒரு தலத்தின் பருப்பம்
வானுக்கும் பூமிக்கும்
இடைப்பட்ட தூரமாகும்...
பூசப்பட்ட கஸ்தூரி மணம்
வீசிக் கொண்டிருக்கும்!

அங்கு இரு கல்கள் இருக்கும்
ஒன்று பொன்னாலும்
மற்றையது வெள்ளியினாலும்
பளிச்சிட்டுக் கொண்டிருக்கும்!

இங்கு இருக்கும் மண்
ஒரு விதப்பொன்னாகும்...
அங்கிருக்கும் வீடுகள்
முத்துக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு
மாளிகையாக காடச்சியளிக்கும்
அதன் வாசல்
இரத்தினத்தில் ஒத்தாப்போல்
ஒளி பரப்பும்!

எட்டாம் சுவர்க்கம்
எண்ணில் அடங்காத எழில் கொஞ்சும்
அதன் வார்புற்க்கு அர்த்தமும்
இறைவனே அறிவான்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.