புதியவை

16. சுவர்க்கத்து ஆறுகளின் அதிசயங்கள் (இஸ்லாமிய பார்வையில் உலகம்) - மிஹிந்தலை ஏ.பாரிஸ்


சுவர்க்கம் என்னும்
அழகு மிகுந்திரும்
இறைவனின் ஓவியத்தில்
அருவிகள் பல ஓடும்!

அங்கு பல கிளை
அருவிகள் துளிர்ந்தாலும்
ஆறு அருவிகளே
ஆறாமல் மிகுந்து
ஆறாக ஓடுகிறது!

ஒவ்வொரு அருவியும்
வரிசைகளாக ஓடுமகிறது...!
முதலில் ஓடுவது
நஹ்ரெ றஹ்மத் எனும்
வெளுத்த முத்துக் கல்லில் 
ஓடும் இறைவனின் கருவியாகும்!
அதன் தண்ணீர்
பனியை விட இறுக்கமாக இருக்கும்
தேனை விட சுவையாகும்!

இரண்டாவது ஓடும் ஆறு
கவ்தர் என்று கூறப்படுகிறது...
அதன் இரு பக்கமும்
முத்து மாணிக்கங்களால்
உருவான மரங்கள் இருக்கும்!
அந்த ஆறுதான்
நபி பெருமானாருக்கு மட்டும்
கொடுக்கப்படுமாம்!

மூன்றாவது பாயும் ஆறு
காயுர் என்றும்
நான்காம் ஆறு
தசினீம் என்றும்
ஐந்தாம் ஆறு
சுல்லபீல் என்றும்
ஆறாம் ஆறு
றகீகுல் மகுத்தூம் என்றும்
வரிசைப்படும்....!

ஒவ்வொன்றின்
மெருகும் அழகும்
வெவ்வேறாகவே தோன்றும்
ஒப்பனை வெய்ய வேண்டுமானால்
அது ஒப்பற்ற இறைவனே
தப்பாமல் செய்வான்!

அடுக்கிக்கூறிய
ஆறு ஆற்றையும் 
எழில் படுத்தும் வண்ணம்
இன்னும் பல
அருவிகளும் சேர்ந்து இருக்கும்
அவை எண்ணிக்கையில்
எழுத்திலெல்லாம் அடங்காது!
அந்த ஆகாயத்தில் மின்னும்
நட்ச்சத்திரப்பூக்களையே
மிஞ்சி விடும் எண்ணிக்கையாகும்!

அங்கு ஓடும் ஆறுகள்
தேனாக ஓடும்
பாலாகப் பாயும்
கனியாக இனிக்கும்
எதுவாக நினைத்தாலும்
அதுவாக சுவைக்கும்!

சுவர்க்க வாசிகளின்
எண்ணப்படியே
அவற்றை இயங்கும் படி
இறைவன் கட்டளை இட்டுள்ளான்
அவன் உத்தரவின் படி
இங்கு மனிதன் வாழ்ந்தால்
அங்கு களிப்பு காணலாமென்று
ஆணித்தரமாக கூறுகிறான்!

இங்கு இறை கட்டளைக்கு
அடிபணிந்து வாழ்ந்தால்
அங்கு மனிதன் கட்டளைக்கு
ஆறுகளும் பணியும்
ஆனந்தத்தை மட்டும்
அள்ளிக் கொள்ளலாம்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.