புதியவை

காலநிலை எம்.எல்.எம்.அன்ஸார்

பெருநாளைக்கு
இரண்டு அபாயா வாங்கிக் கொடுக்காத
பொண்டாட்டியின் முகத்தைப் போல
சூம்பிக் கிடக்கிறது மதிய வானம்!
கோபித்துக்கொண்டுபோன மாப்பிள்ளை
பெண் வீட்டுக்குத் திரும்ப வந்த மாதிரி
வெளியே வராமல் வெட்கப்படுகிறது சூரியன்!
இருபத்தியொன்பது நோன்போடு பெருநாள் வராததால்
ஏமாறும் சிறுவர்கள் போல
கவலையோடு பின்வாங்குகிறது வெளிச்சம்!
முப்பத்தியொரு நோன்பு வரக்கூடாதா என்று
அங்கலாய்க்கின்ற தையல் கடைக் காரனைப் போல
இந்த நிழலை நீடிக்கச் சொல்லி
விண்ணப்பிக்கின்ற மரங்கள்!
எனது நோன்பை நலம் விசாரிப்பதற்காக
வீட்டுக்கு வந்த கூதல் காற்றை
இ ஃப்தார் முடியும்வரை இருந்து
கஞ்சி குடித்துவிட்டுப் போகச் சொல்லியிருக்கிறேன்!

-

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.