புதியவை

கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இயற்கை வாயு ஆராய்வு


இலங்கையின் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இயற்கை வாயுவை கண்டறியும் நோக்கிலான கேள்விப்பத்திரம் பிரேஞ் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான அமைச்சரவை அனுமதி கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு அமைய கிழக்கு மாகாண கடல்பிராந்தியத்தின் ஆழமான பிரதேசங்களில் இந்த நிறுவனம் தமது முழு அளவிலான பணிகளை மேற்கொள்ளும் என சக்தி வலு அமைச்சின் செயலாளர் பி.எம்.எஸ். பட்டகொட குறிப்பிட்டுள்ளார்

கிழக்கு மாகாணத்தில் கிடைக்கப்பெறும் இயற்கை வாயுவினை கெரவலபிற்றிய மற்றும் களனிதிஸ்ச ஆகிய நிலையங்களின் தேவைக்காக பயன்படுத்த முடியும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.