புதியவை

சிறுகுடம் முழுதும் காதல் - இளம் பரிதியன்


குறுகுறு வெனவெங் கோவக்
கோதைதன் விழிகள் பார்க்க
முறுவலில் மோகம் சிந்து 
முரளிதன் பார்வை எங்கோ
சிறுகுடம் முழுதும் காதல்
சிற்றிடை தாங்கா தென்று
நறுமலர் ஆர மார்பன்
நகைதனை மறைக்கின் றானோ...
இருவிழி இதயம் பின்ன
இணைந்தன இருவர் உள்ளம்
அருவியாய் அவனைத் தன்னுள்
அலையெழ வளைய விட்டாள்
கருமைகள் கரைய; கள்ளாம்
கண்ணனின் அமுதம் பாய
தருவெனும் அருளில் தோய்ந்தே
தழுவவும் மறந்தே நின்றாள்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.