புதியவை

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக வளி மாசடைதல் அதிகரிப்பு

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக வளி மாசடைதல் அதிகரிப்பு

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும் யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக வளி மாசடைதல் அதிகரித்துள்ளதாக ஜேர்மன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஐந்து வருடங்களில் உலகில் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளிலேயே உயிரிழப்புகள் இடம்பெயர்வுகள் மற்றும் வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகம் பதிவாகியுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளிலேயே அதிகம் வளி மாசு ஏற்படுவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.
செய்மதி தரவுகள் மத்திய கிழக்கு பகுதிகளில் நிலவியுள்ள சுற்றாடல் மாசுகளை உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
யுத்த காலத்தில் வெளியாகும் புகை மாசுக்கள் மத்திய கிழக்கு நகரங்களை அதிகம் மாசுபடுத்துவதுடன் இது இயற்கை சமநிலையையும் சீ்ர்குலைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்போது வெளியாகும் நைட்ரோஜன் டையோக்சைட் அதிகம் பாதிப்புகளை உருவாக்கி விடுகின்றமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
வளி மண்டலவியல் பாதிப்பு மத்திய கிழக்கில் மாத்திரம் மட்டுப்படாமல் மக்கள் தொகை அதிகரித்துள்ள நாடுகளிலும் காணப்படுவதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுற்றாடல் பாதிப்பு தொடர்பில் அதிகம் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளதாகவும் அறிக்கையில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.