புதியவை

பிள்ளைகளே நாளைய பெற்றோர்-அப்துல்ஹமீது(எ)சகூருதீன்...

திங்கள் பல சுமந்தவளுக்கு 
திண்ணக்கொடுக்க முடியாது
திண்ணையிளுமிடம் கிடையாது 
அன்னையிங்கு அனாதையாய் !!! 

கருவறை சுமந்த கருணையாளை
கரும்பாய் பிழிந்து சுவைத்துவிட்டு
கசக்கியெரிந்திடும் காகிதம்போல் 
குப்பையானதிந்த குலதெய்வம் !!! 

கிழிந்துவிட்ட சேலையோடிவள் 
பிச்சையெடுக்க மனம் ஒவ்வாதே 
ஓலைச்சுவடியின் கவிதையாய்
பிழை பிள்ளைகள் கைவிட்டும் !!!

உடைந்துவிட்ட மண்னடுப்பும்
சிதைந்துபோன சிறுமனமும் 
மாண்டுவிழுந்திடும் காலம்வரை 
இவள் போராடும் போராட்டம் !!!

அடுப்பெரிக்கும் சுள்ளிகளாய் 
இவளது தேகங்கள் சுருங்கிய 
பின்னும் உழைத்தே சுயபோசம் 
நைந்த பாத்திரமாய் வாழ்க்கை !!!

இன்றைய பிள்ளையே மறவாதே 
நாளைய பெற்றோர் நீயென்று 
உன்னன்னைக்கேனும் நடுத்தெரு 
உனக்கதுவுமில்லை புரிந்துகொள் !!!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.