புதியவை

வாழையடி வாழை - ராதா மரியரத்தினம்


காயாகிப் போன அவள் வாழ்வை எண்ணி
கன்னித்தில் கை வைத்தாளோ
வேகாத வெய்யிலிலே
வேகுகின்ற வெறும் பாதங்கள்
காயாகி
கைகளில் இணைக்கப்பட்டு
காத்திருந்தாள் கன்னி ஒருத்தி
கானல் நீராக ,வாழ்க்கையே
கண்ணீரில் மிதக்க
வாழ்வதற்காய் வாழைக்காய் விற்கிறாள்
கன்றிப் போன அவள் கன்னங்களை
கைகளால் தடவுகிறாள்
கூத்தியும் குடியும் அவன் வாழ்வென்றாக
வேண்டாதவளை செருப்பாக்கி வீசுகிறான்
குஞ்சுகளை காப்பதற்காய்
காய்கின்றாள் அவள்
வாழையடி வாழையாக
தான் இறந்து தன் குஞ்சுகளைக் காக்கும்
இனமோ இவள் .
....

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.