புதியவை

குருநாகல் மாவட்ட விருப்பு வாக்குகள்: மஹிந்த ராஜபக்ஸ முன்னிலையில்

குருநாகல் மாவட்ட விருப்பு வாக்குகள்: மஹிந்த ராஜபக்ஸ முன்னிலையில்

குருநாகல் மாவட்டத்திற்கான விருப்பு வாக்குப் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு
மஹிந்த ராஜபக்ஸ – 423,529
தயாசிறி ஜயசேகர – 133,532
T.B.ஏக்கநாயக்க – 82,789
அநுர யாப்பா – 77,057
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
அகிலவிராஜ் காரியவசம் – 286,165
JC அலவத்துவள – 106,061
காமினி J – 83,346
நளின் பண்டார – 80,063

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.