புதியவை

காதல் அபராதம் -கௌரி நேசன் (Gowry Nesan )

மேனி நொந்து போய் நின்றேன்! மேகங்களைத் தூது விட்டேன்! மெய்யான நம் காதல் பொய்யானதை நான் அறியாமல்!
உள்ளத்தில் உன்னை வைத்தேன்! உலகமே நீ என்றேன்! உள்ளத்தில் இன்னொருத்தி உள்ளதை நீ ஏன் உரைக்கவில்லை!
புன்னகையால் பூவை என்னை பூட்டி வைத்தாய் இதயந்தனில்! புன்னகைக்க ஏன் மறுத்தாய் பூவை ஒருத்தியை மணந்த பின்னர்!
சீதனமே வேண்டாம் என்றாய்! சீதை நீயே வேண்டும் என்றாய்! சீதணத்தால் நம் காதலை நீ ஏன் சீரழித்து விட்டுச் சென்றாய்!
உன் செவ்வையக் கண்டதுமே என் செவ்வாய் தோசம் மறந்தேன் என்றாய்! செவ்வாயை மனிதன் வென்று விட்டான்! நீ ஏன் செவ்வாயில் குற்றம் கண்டாய்!
மணமாலை சூட்டி விட்டாய்! என் மனதை நீ வாட்டி விட்டாய்! உன் மணமாலை வாட முன்னர் வாடியதே என் மனது!
உன் காலடியில் வீழ்ந்து நான் கேட்கின்றேன் வரமொன்று! உனக்கு வாழ்க்கைப் பட்ட வஞ்சிமலரை வாடாமல் காத்து விடு!
காதலித்த குற்றத்திற்காய் அபராதம் கேட்கின்றேன் அதை வரமாய் நீ தந்து விடு! உனைக் கை கூப்பி வணங்கிடுவேன்!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.