புதியவை

44 அமைச்சுகளுக்கான செயலாளர்கள் நியமனம்


அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள 44 அமைச்சுகளுக்கான செயலாளர்கள், இன்று மாலை நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 


ஜனாதிபதி செயலாளர் பீ.பி.அபேகோன் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றுள்ளது. 

இது குறித்த விபரம் வருமாறு, 

புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இந்து மத விவகார அமைச்சு - வீ.சிவஞானஜோதி 

நிதி அமைச்சு - ஆர்.எம்.எ்ச.சமரதுங்க 

பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு - எஸ்.எம்.கோதாபய ஜெயரத்ன 

பாராளுமன்ற புனரமைப்பு மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சு - டப்ளியூ.எம்.வீ.நாரம்பனாவ 

கல்வி அமைச்சு - டப்ளியூ.எம்.பந்துசேன 

மஹாவலி அபிவிருத்து மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு - உதய ஆர்.செனவிரத்ன 

போக்குவரத்து அமைச்சு - நிஹால் சோமவீர 

பெற்றோலியம் மற்றும் பெற்றோலிய வாயு அமைச்சு - டப்ளியூ.எஸ்.கருணாரத்ன 

புத்தசாசன அமைச்சு - வசந்த ஏக்கநாயக்க 

தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் விவகார அமைச்சு - ஜீ.எச்.எல்.விமலசிறி பெரேரா 

மேலதிக தகவல்களுக்கு தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள்... 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.