புதியவை

இம் முறை (ஆகஸ்ட் மாதம்) நடைபெற்ற கவிதைப் போட்டியில் கவிதை நூலுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட கவிதை-எஸ்ஸெம் நிலா


உழைப்பாளிகள் 


கஷ்டப்பட்டு உழைப்பவனுக்கும்
கஷ்டப்படாது உழைப்பவனுக்கும்
மலைக்கும் மடுவுக்குமுண்டான
வித்தியாசமாம்
மண்ணில்
மலைக்கும் மடுவுக்குமுண்டான
வித்தியாசமாம்!
கால் வயிற்றுக் கஞ்சியோடு
கடும் வெயிலிலும்
நிலத்தில் வியர்வைகள்
சிந்தச் சிந்த
உழைக்கிறான்
ஏழை விவசாயி!
துர்வாடையையும்
சகித்துக் கொண்டு
சாக்கடைக்குள் இறங்கி
துப்புரவு செய்கிறான்
துப்புரவுத் தொழிலாளி!
அடுத்தவர் அழுக்குகளை
அழுக்குப் போகும்வரை
அழுத்தித் தேய்க்கிறான்
சலவைத் தொழிலாளி!
கூனல் விழுந்தும்
அடுப்பங்கரைப் பக்கம்
பூனை அண்டாதிருக்க
மூடை சுமக்கிறான்
கூலித் தொழிலாளி!
ஒரு சாண் வயிற்றுக்காய்
இழிவென்றும் பாராது
செருப்பைத் தைக்கிறான்
செருப்புத் தொழிலாளி!
முடி திருத்தும்
சவரக்காரன் முதல்
செருப்புத் தைக்கும்
தொழிலாளி வரை
செய்வதெல்லாம்
உழைப்புதான்...! உழைப்புதான்...!! உழைப்புதான்...!!!
கஷ்டப்பட்டு உழைப்பவனுக்கும்
கஷ்டப்படாது உழைப்பவனுக்கும்
மலைக்கும் மடுவுக்குமுண்டான
வித்தியாசமாம்...
மண்ணில்
மலைக்கும் மடுவுக்குமுண்டான
வித்தியாசமாம்!


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.