புதியவை

நட்பு -(கவிதை)- லூசியா கூஞ்ஜே ஜெர்மன்
அன்னைக்கு நிகராக அவனியில்
ஏதுமுண்டோ பொதுவான கேள்வியிது
அல்லுறும்வேளை உண்மை உறவாக
ஆழமான பாசத்தின் ஆதரவாக
நல்புரிதலின் நட்பு புனிதமாயங்கே
அரவணைத்துச் செல்லும் அன்புடனே

நொந்திடும்போதினில் காட்டிடும் பரிவினில்
குறைந்திடும் துயரமும் வந்திடும் ஆறுதலும்
சொல்லித்தெரிந்திட தேவையுமில்லையிங்கே
அனுபவித்தாலது சுகமான சொர்க்கமிங்கே
தரமான நட்பு தரணியில் அமைந்திட்டாலே
வரமான வாழ்வுண்டு வையகத்தினிலே


பெற்றோர் இருந்தும் பாசங்களில்லாது
பற்றான வாழ்வில்லாது பலரிங்கே
உற்றவர் உடனிருந்தும் உவகையில்லாது
மற்றவர் அன்பிற்காய் ஏக்கமாயிங்கே
நித்திலமாய் நல்நட்பு அமைந்திட்டாலிங்கே
நித்தம் நின்மதியில் நிம்மதிதான்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.