புதியவை

புதுமை வியாதியிது புதுமை.(கவிதை )- நாகினிவருகை சற்றேத்
தாமதமானால்
வரவில்லையே ஏனோயென்று
கிடந்து மனம்தான் தவிக்கிறது
கண்கள் அங்குமிங்கும் அலைகிறதே!
வருவதைப் பார்த்ததும் கண்களிலே

எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்கிறது
மனம் கடித்துக் குதறத் துடிக்கிறதே!

என்ன புதுமை வியாதி இது?
எதுதான் இதற்கு மருந்தென்றே!
தேடித் தேடிக்  கடையெங்கும்
அலைந்து அலைந்துப் பார்த்தாலும்
பணம்தான் அள்ளிக் கொட்டினாலும்
தீராப் புதுமை வியாதி உள்ளுள்ளே
தீயாய் வளர்ந்து கொதிக்கிறதே!

உன்னருகு சுகம்ஒன்றே
ஊன் உருக்கும் புதுமைநோயின்
மயக்கம் தீர்க்கும் மருந்தென்ற
உண்மை நெஞ்சில் படர்கிறது
என்னை விட்டு நீங்காமல்
உன்னருகு துணையாகும் காலமதை
மனம்தான் எதிர் பார்க்கிறதே!

... 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.