புதியவை

தொடரட்டும் உங்கள் பணி - ராதா மரியரத்தினம்


கருத்துக் குவியத் தேவையில்லை
கரவொலி தேவையில்லை
கவிதைகள் பிரவாகிக்கட்டும் ,
மனம் பாறையாதல் தடுக்கவேனும்
கவிதை மழை பொழியட்டும்


இதயத்தில் இருக்கின்ற
இன்னல்கள் விலகட்டும் 

மூட மலைகளை உடைக்கின்ற
வெடிமருந்தாய்ச் சில கவிதைகள்

மனப் பாசிகளை நீக்குகின்ற
மருந்தாய்ச் சில கவிதைகள்


காதலைச் சொல்ல
கனிவாய்ச் சில கவிதைகள்
விருப்புத் தெரிவிக்கவில்லையென்றும்
என் பக்கம் வரவில்லை என்றும்
எழுதுவதை நிறுத்தாமல்
நண்பர்களை நீக்காமல்
தொடரட்டும் உங்கள் பணி


எழுதுங்கள் எழுதிக்கொண்டே இருங்கள்
ஆயிரம் நண்பர்கள் ஆயிரம் கவிதைகள்
எதனைப் படிப்பது எதனை விடுவது
நானும் கோபித்தேன் பின்னர்
நானும் யோசித்தேன் 


எது வரினும் எது நடப்பினும்
எழுதுங்கள் அது உங்கள் உரிமை
அடுத்தவர் முகம் சுழிக்காமல்
நளினமாய் எழுதுங்கள் முடிந்தால்
நல்ல கவிதைக்குப் பாராட்டும் தெரிவியுங்கள்

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.