புதியவை

நல்லெழில்-சாந்தி மீனாட்சி


அளவு கடந்த அறிவின் முதல்வன்
அறியாக் குழந்தையும் விரும்பும் வடிவினன்!

பாரெலாம் வியக்கும் பரம ஞானி
பாரதம் எழுத எழுத்தனாய் நின்றவன்!

ஒல்காச் செல்வம் கல்வியென் றுணர்த்திட
ஒற்றைத் தந்தம் உடைத்தனன் அவனே!

தூய்மையின் இருப்பிடம் அவன்தான் எனினும்
தும்பிகள் சுற்றும் மரத்தடி உறைவான்!

மென்மையின் மேன்மை உணர்த்தும் துதிக்கை
வண்மைக்கும் சான்றாய் வாரணன் துதிக்கை!

நாயகி பாவம் நாடா நாதன்
நம்மகள் ஏற்றனன் நல்லெழில் துறந்திட!

சங்கடம் தீர்க்கும் சதுர்மறை நாயகன்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றிடு வோமே!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.