புதியவை

போதை -விஜயகுமார் வேல்முருகன்..போதை போதை மது போதை
எங்கும் போதை எதிலும் போதை
என்றும் போதை எப்பொழுதும் போதை
புதிதாய் குழந்தை  பிறந்தாலும்
பழையதாய் கிழவி இறந்தாலும்
கோவில் திருவிழா என்றாலும்
சாவின் ஊர்வலம் என்றாலும்
நிச்சயதார்த்தம் என்றாலும்
பிச்சையெடுப்பவர் என்றாலும்
காதலில் வெற்றி பெற்றாலும்
காதலில் தோல்வி அடைந்தாலும்
எங்கும் போதை போதை என்றாகும்
காதல் திருமணம் என்றாலும்
கட்டாயத் திருமணம் என்றாலும்
மனம்தான் ஒத்துப் போனாலும்
மணம்தான் ரத்து ஆனாலும்
வீடு வாங்கி நின்றாலும்
காடு அழித்துத் தின்றாலும்
போதை ஏறிப்போனதும் இளைஞர்
பாதை மாறிப்போனதே
போதை போதை என்றும் போதையே..!

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.