புதியவை

கல்விமான்-- எஸ்,எச்.எம். ஜமீல் சேர்.-ஆர்.எம். நௌஷாத் நௌஷாத்


ஆர்க்கின்ற நெஞ்சுறுதி கூர்க்கொண்ட அறிவுமதி
பார்க்கின்ற கூர்விழியில் சிரிக்கின்ற அன்புரிமை
நேர்க்காணும் போதினிலே நெஞ்சுநிறை நட்புரிமை
மேற்காணும் குணமெல்லாம் ஜமீல்சேரின் தனியுரிமை.


கனாக்காணும் காலத்தில் மாணாக்கரின் கதாநாயகர்.
பணக்காரர் ஏழைபேதம் பாராத பண்பாளர்
கமக்காரர் பாடல்களை காற்றலையில் விதைத்தவர்.
மணப்புகழ் வீசுகிற மனிதரில் மங்காப் புனிதரிவர்.


உயர்கலை பயி;ன்றவர் உண்மையாய் வாழ்;ந்தவர்
உயர்கல்விச் செயலராய் உழைப்பாலே உயர்ந்தவர்
உயர்துறைப் பணிகளில் புதுமைகள் புரிந்தவர்
உயர்குணம் படைத்தவர் உள்ளங்களை ஆள்பவர்.ஆற்றிய சேவையில் உற்பவித் த சாதனை
போற்றியே பொன்னால் பொறிக்கப் படுமுண்மை
ஏற்றியே வாழ்த்தினம் இதயத்துள் இருத்தினம்
ஏந்தினோம் இருகரம் இறையிடம் கருணைதேடி..

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.