புதியவை

மங்கா நினைவில் பாரதியார்- விஜயகுமார் வேல்முருகன்அன்னை தேசம் காத்திடவே
கண்ணும் கருத்தாய் உழைத்தாரே
மண்ணைக் காக்கும் கவிகளையே
எண்ணம் முழுதும் விதைத்தாரே.!
சாதி சமயக் கேடுகளை
மீதி யின்றி அழித்திடவே
பாதி வாழ்க்கை கழித்தாரே
நீதி நெறிகள் வகுத்தாரே.!
நாட்டைக் காக்கும் பற்றாலே
வீட்டைக் கூட மறந்தாரே
பாட்டை எழுதி வெள்ளையர்
கோட்டை குலுங்கச் செய்தாரே.!
பெண்மை தன்னைப் பேணவே
உண்மை வழிகள் உரைத்தாரே
வன்மை கவிதை சவுக்காலே
புன்மை தளையை அடித்தாரே.!
காக்கை குருவி உறவுகளாய்
பாக்கள் பலவே படைத்தாரே
ஆக்கம் கொண்டு தமிழ்மொழியை
ஊக்கம் உடனே வளர்த்தாரே.!
மங்கா முறுக்கு கவித்திரையே
பொங்கும் உரிமை சொற்சுனையே
தங்கத் தமிழின் சாரதியே
எங்கள் புலவன் பாரதியே.!

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.