புதியவை

வாழ்க்கை(கவிதை) -லூசியா கூஞ்ஜே
உன் வாழ்க்கை உனதாகும்
உறுதுணையோடு செயல்படு
முடிவற்றதென எதுவுமில்லை
முடிந்தவரை போராடு.
நேர்மை தவறாது நேரிய
வழியில் தொடர்ந்திடு
போனால் வராதது வாழ்வு
பொறுமை கொண்டு காத்திடு
கனமேறிக் கரிகூட மின்னும்
வைரமாக வாழ்வை மாற்றிடு
துவண்டு விடாமல் துணிவை
உனது ஆயுதமாக ஆக்கிடு
அடுத்த நிமிடம் உனதல்ல
கருத்தினில் கொண்டு காரியப்படு
அன்பெனும் அரிய சக்தியால்
அனைவரையும் அணைத்திடு
பதிவாகிடும் பலமனங்களில்
பத்திரமாய் உன் பாசம் பாரினிலே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.