புதியவை

வரவேற்புரை-விஜயகுமார் வேல்முருகன்..அமுதத் தமிழில்
அருந்தமிழ் கவிகள்
அதிகம் படைக்கும்
ஆற்றல் மிகு
ஆன்றோரை
ஆவலுடன் எதிர்நோக்குகிறோம்
இனிய தமிழில்
இனிய கவிகளை
இன்முகத்துடன் சுவைக்கின்றோம்
ஈடில்லா தமிழில்
ஈர்க்கப்படும் கவிகளை-தேன்
ஈக்களாய் மொய்த்திட இருக்கின்றோம்
உலகம் தழுவிய போட்டியில்
உறுதியோடு பங்காற்றிட
உண்மையோடு இருக்கின்றோம்
ஊக்கமதை தினமளித்து
ஊக்குவிக்கும் தடாகத்திற்கு
ஊற்றுநீராய் இருந்திடுவோம்
எட்டு திசையில்
எதிரொலிக்க
எங்கள் உயிர்த்தமிழ் கவிதைகளை
ஏற்றம் பெறச்செய்திடவே

ஏக்கம் போக்கும்
ஏணியாக வருகைதரும்
ஐயா கவிவேழனாரின் வழிகாட்டலில்
ஐக்கியமாவோம் என்பதில்
ஐயமில்லை எங்களுக்கே.
ஒவ்வொரு மாதமும்
ஒவ்வொரு கவிஞருக்கும்
ஒவ்வொரு பட்டங்கள்
ஓய்வறியாமல், நாங்கள்
ஓய்ந்துவிடாமலிருக்க
ஓராயிரம் ஊக்கங்கள்
ஔவை மொழி வளர்க்க
ஔவியம் விலக்கும் அன்பாலே
ஔடதமாகி ஊக்கமூட்டும் தடாகத்தோடு
இஃதே வழிநடத்த வருகின்ற
எஃகின் வலிமை கவிவேழம் அய்யாவை
அஃதே அன்புக் கரம்குவித்து
வற்றாத உற்சாக நெஞ்சுரத்தில்
வரவேற்கிறோம் வருக வருகவே
வணங்குகிறோம் வாழியவே!
.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.