புதியவை

பெண்ணே வெளியே வா-இ.சாந்தா
அன்று அம்மா பிண்ணிய
சடை இன்று பிடிக்கவில்லை.

எண்ணெய் வடிய இரட்டைச் சடை.
அதுக்கு நான் கொடுத்தேன் விடை.

திறந்து விட்டேன் பறக்குது கூந்தல்.
சுருள் முடி கண்டு சொக்குது நட்பு நின்று.

விடுதலை விடுதலை
இரட்டைச்சடை ரிபனுக்கு விடுதலை.
துடப்பம் கையில் கொடுத்து 

அம்மா துடைக்கச் சொன்னது
பிடிக்க வில்லை.
தூக்கிப் போட்டேன்
 ஓரமாக
கிடக்கின்றது அனாதையாக .


எழுது கோல் கையில் எடுத்தேன்
பல வண்ணக் கவி தொடுத்தேன்.

வியக்குது வியக்குது சமுதாயம்
என் விருச்சமான கவி கண்டு.

தண்ணீர் குடம் கொண்டு
இடையில் வைத்து நடக்கப்
பிடிக்கவில்லை.

சாய்த்து விட்டேன் முற்றத்தில்
சரிந்து கிடக்கு வாழையின்
பக்கத்தில்.

தட்டும் கணினியை எடுத்து
பக்கத்தில் வைத்து தட்டினேன் பல
வியக்கும் செய்தியோ என் கண்ணில்
உலகம் உல்லங் கையில் சிட்டாக என் மனம்.
கண்டு பிடித்தேன் உயர்

தரப்படிப்புக்கானசிறு வழியை
பாராட்டியது என் உறவு
பரவசமே இன்று என் வரவு.

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.