புதியவை

ஒளிதேடி -மீ.விசுவநாதன்


இலக்கணப் புலியாய் இருக்கின்றேன் – ஆனால்
–இலக்கணப் பிழையுடன் வாழ்கின்றேன்!
இலக்கினைத் தெரிந்து நடப்பதற்கு – சொல்லும்
–எவரையும் மதித்திட மறுக்கின்றேன்!


தனக்கெனக் கொள்கை இல்லாமல் – தினம்
–தட்டியும் தடவியும் செல்கின்றேன்!
மனக்கணக் கொன்று வைத்திருந்தேன் – அதை
–மறதியின் மடிதனில் தூங்கவைத்தேன்!


முயற்சியை என்றும் தொலைக்காமல் – நான்
–முழுமுத லறியவே முனைகின்றேன்!
பயிற்சியை மேலே தொடர்வதற்கு – குரு
–பளிச்செனத் தெரிந்திடத் தவிக்கின்றேன்!


ஒவ்வொரு உயிரும் ஒளிதேடி – தினம்
–நீண்டதோர் பயணமே செய்கிறது!
எவ்வித மேனும் பழியின்றி – தன்
–இருப்பினை வைத்திடத் தவிக்கிறது!

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.