புதியவை

இந்திய எக்ஸ்போ ஏற்றுமதி கண்காட்சி


இந்தியாவின் எக்ஸ்போ ஏற்றுமதி கண்காட்சி, பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் ஆரம்பிக்கிறது. 

இரண்டு தினங்களுக்கு இந்த கண்காட்சி இடம்பெறும்.

இந்திய ஏற்றுமதி ஒழுங்கமைப்பினால் இதற்கான ஏற்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதில் 50க்கும் மேற்பட்ட இந்திய நிறுவனங்கள் தங்களின் பல்வகை உற்பத்திகளையும், சேவைகளையம் காட்சிப் படுத்தவுள்ளனர்.

இலங்கையின் வர்த்தக அமைச்சு, இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் இந்திய, இலங்கை உயர்ஸ்தானிகரங்கள் என்பவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த கண்காட்சி இடம்பெறவுள்ளது. 

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.