புதியவை

முகநூல்.(கவிதை )-லூசியா கூஞ்ஜே

சிந்திக்கவும் வைக்கும்
சீறிப்பாயவும் செய்யும்
சிரிக்கவும் வைக்கும்
சிந்தைநோகவும் செய்யும்

பொதுநல நோக்கும் உண்டு
பொழுதுபோக்கும் உண்டு
போலிகளும் பல உண்டு
போக்கிரிகளும் சில உண்டு


நந்தவனமாய் நட்பூக்களுமிங்கே
நலமான உறவுகளுமிங்கே
அன்பான பாசங்களுமிங்கே
அரவணைக்கும் ஆறுதலுமிங்கே

உறவுகளை இணைத்திடும்
உலகநடப்புக்களைப் பகிர்ந்திடும்
உற்சவம் சேர்த்திடும்
உற்சாகம் தந்திடும்

பல பரிணாமங்களிங்கே
பல்கிப் பெருகுதிங்கே
பக்கதுணையாய் பலருக்கிங்கே
பற்றான உறவு முகநூலிங்கே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.