புதியவை

நெற்கொள்வனவு நடவடிக்கை முறையாக இடம்பெறவில்லை என விவசாயிகள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கை


நெற்கொள்வனவு நடவடிக்கை முறையாக இடம்பெறவில்லை எனத் தெரிவித்து விவசாயிகள் பல்வேறு பகுதிகளில் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
ஒரு சில பகுதிகளில் விவசாயிகள் வீதிகளை மறித்து எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக அம்பாறை கண்டி பிரதான வீதியில் உகன வேரன்கெடகொட பகுதியில் போக்குவரத்துக்கு தடை ஏற்பட்டுள்ளது.
அம்பாறை மத்திய முகாமில் விவசாயிகள் வீதியை மறித்து எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
நெற்கொள்வனவு நடவடிக்கை உரிய முறையில் முன்னெடுக்கப்படுவதில்லை எனத் தெரிவித்து இராஜாங்களை யாய ஏழு பகுதியிலும் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.