புதியவை

மரணம். -(கவிதை) தமிழ்நேசன் த.நாகராஜ்தோல்வியே அறியாதெனும் வெறிவேங்கையென்று மனிதச்சதையைவிட்டு ஆன்மாவை உறிந்து செல்லுமுணரும்

களீர் நிகழ்வு... மரணம்!

வேதனையின் உச்சம்
பாவத்தின் மிச்சம் என்று,
வலியெனும் வலிமையினாலே  தோல்வியைத் தழுவும்
வெளீர் நிகழ்வு... மரணம்!

வாழ்வில் பலருக்கும் தீமையேனும், தீங்கேனும், தீண்டமையேனும் செய்வாயெனில் உன்னுடலை தீயிட்டு எரியூட்டும் எரிச்சலுணரும் தருணம் எளீர் நிகழ்வு... மரணம்!

உயிர் பிரியும் நொடியிலும்
மயிருருகும் சிதையிலும்
உள்கரையும் மனமெனும் பித்தம் தெளிவதை உணரும்
நிளீர் நிகழ்வு... மரணம்!

உறவாயினும் நட்பாயினும் உலகாயினும்  நெளிவாயினும் நெஞ்சுருகும் பிரிவுணரும்
தளீர் நிகழ்வு... மரணம்!

பன்னடுக்கு வீடுகட்டி
பணமுடிச்சும் புகழனைத்தும் சேர்த்திட்டாலும் இவ்வுலகே மெச்சும் நிலையெழுத்தால் மனிதன் தலையெழுத்து பிழையுணரும்
பளீர் நிகழ்வு... மரணம்!

சொர்க்கமாயினும் நரகமாயினும் தலைநகரமாக உன்னிலையறிந்தே தருமன் தீர்ப்பு எழுமே இறப்பின்னேயுணரும்
சுளீர் நிகழ்வு...மரணம்!

எந்நிலையிலும் உன்னை பின் தொடருமே..... மரணம்.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.