புதியவை

இஸ்லாமியப்பார்வையில் உலகம் 33ஆதம் நபிக்கு உயிர் ஊதியது -மிஹிந்தலை ஏ.பாரிஸ்
மூலை முடுக்கெல்லாம் 
ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்
நிறம் இல்லாமல் நிரம்பிக்கிடக்கும்
காற்றை இறைவன் ஏவினான்
அதில் உயிரைத்தூவினான்!

காற்றைப் போலவே 
மனிதனின் கண்மணிகளுக்கு தெரியாமல்
உயிரையும் உருவாக்கிய இறைவன்
அதை ஏவினான் ஆதமின் சடலத்தில்
நுழையும் படி கூறினான்!

உடனே உயிர் நுழைய முயன்றது
முடியாமல் திரும்பி வெளியே வந்து கூறியது
இறைவா !
என்னால் நுழைய முடியவில்லை
மிக ஆழமாகவும் தூரமாகவும்
கும்மிருளாகவும் உள்ளது 
என்னால் நுழைய முடியாது என்று…!

அவ்வாறு மூன்று முறை
இறைவன் ஏவினான் 
உயிர் முடியாது என்றே கூறியது
நான்காவது முறை 
ஏவும் போது இறைவன் கூறினான்
அதிர்ப்தியுடன் நுழைந்து
பொருத்தமின்றி புறப்பட்டு வா என்று…!
அதன் காரணமோ என்னமோ
அதிருப்தியாகவே உயிரும் பிரிகிறது…?
மரணமும் நிகழ்கிறது….?

நான்காவதாக அழுத்தமாக ஏவியதும்
அவன் கட்டளைப்படி உள் நுழைந்தது
முதலில் தலையில் புகுந்து கொண்டது
தலையில் இருநூறு வருடங்கள்
சுற்றிச்சுற்றி உலாவியது
அதன் பின் இருகண் வழியே இறங்கியது
பின் மூக்குத்தண்டுகளில் இறங்கியதும்
ஆதம் நபிக்கு தும்மல் உண்டானது
தும்மல் முடிவதற்குள்
வாய் நோக்கி இறங்கியது
அதன் பின்பு மார்பில் இறங்கி
நெஞ்சில் இருக்கும் முட்கள்
முழுவதும் இறங்கிய பின்னர்தான்
வயிற்றில் இறங்கியது
அதன் பிறகு உடலில் 
எல்லாப்பகுதிக்குள்ளும் நுழைந்து விட்டன!

இப்பொழுது சரீரம் எனும் 
முழு மதியொன்று மண்ணால் உண்டானது
எலும்பாகவும் நரம்பாகவும்
சவ்வாகவும் ஓடும் குருதியாகவும்
உருவம் மாறி பின்தான்
ஆதம் எனும் பெயரும் 
மனிதன் எனும் நாமும் சூட்டப்பட்டது!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.