புதியவை

உண்மை பேச்சினால் (கவிதை) Bama Ithayakumarஉயர்வாய் என்பதற்கு 
உத்தரவாதம் இல்லை 
உணவின்றி சாவதற்கு 
வாய்ப்புகள் உண்டு 
பொய் சொல்வதால்
பொரியும் கிடையாது
என்பதற்கும்
ஆதாரம் இல்லை
அரசியல்வாதி ஆகும்
தகுதிகள் உண்டு
அகிம்சை போதித்தால்
அகிம்சாவாதிகள்
உருவாகுவதில்லை
ஆனால் அடிமைகள்
உருவாகும் சாத்திய கூறுகள் அதிகம்
தவறுகள் செய்பவருக்கு
தண்டனை கிடைக்கும்
எனும் தத்துவம்
சாத்தியம் இல்லை
சட்டத்தை காக்கும்
பணிக்கும் தகுதியாகலாம்
நல்ல நட்போடு
இருந்தால் நல்லவன் அல்ல
அப்ப அப்ப
துரோகியாக இருந்தால்
மாலைகளும் பாராட்டுகளும்
உண்டாம்
போலிக்கு எல்லாம்
புகழாரம் உண்டு.
உண்மைகள் உறைய
கல்லறைகள்
உறுதி செய்யப்படும்
ஓடி ஓடி உதவி செய்பவன்
வேலை வெட்டி
இல்லை என்று
உரக்க சொல்லப் படுவான்
வார்த்தை தான் சத்தியம்
என்று சொன்னால்
உனக்கு வாழ்க்கையே இல்லை.
என்று உறுதி செய்
பொய் பேசி
போலியாக வாழ்
புவிதனில் புகழ்
உண்டாம்

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.