புதியவை

பத்துமாதப் பந்தமும் எமக்கில்லை (கவிதை) லூசியா கூஞ்ஜே

பாரினில் பாச உறவுகள் நாங்கள்
பாரீரோ எங்கள் பரிதாபம் நீங்கள்
பத்துமாதப் பந்தமும் எமக்கில்லை
படைத்தவன் பார்வையும் இங்கில்லை

பாராட்டி வளர்த்த உறவு
பாதி வழி மட்டும் தானா
பாதியில் வந்த உறவு
பாசத்தைக் கூறு போடவா

ஆதரவோடு அதட்டி அணைத்தவரை
ஆதிக்கத்துடன் அடக்கி ஆளுவதேனோ
ஆதாரம் அற்று அபலைகளாக ஏங்கி
ஆற்றாமையோடு ஆறுதலுக்கு அலைவதேனோ

மலடி என்று மற்றவர் தூற்றாமல்
மடி சுமந்தது முதுமையில் முடங்கவா
முடிவுரை எமக்கு முதியோரில்லத்தில்
எம் நிலை யாருக்கும் வேண்டாமே

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.