புதியவை

முதிர் கன்னி கவிதை சரஸ்வதி ராசேந்திரன்
இந்தக்
கொடியின்
துளிர்  நுனிகள்
வெட்ட வெளியில்
பற்றுத்தேடி
அலைகிறது !
இந்த
பருவ மொட்டு
வண்டின் 
வெப்பமூச்சுப்
பட்டு மலர 
துடிக்கிறது 
இந்த கண்மலர்
காலத்தின் 
அணைப்பிலே
அரும்பாக
உள்ள கனவுகள்
கண் விழிக்கும் 
என்ற நம்பிக்கையில்
உறங்குகிறது 
இந்த
மனமலர்
மலர்ந்து மலர்ந்து
உதிர்ந்தாலும்
மறு  நாள் 
மலரும் என்ற
எதிர்பார்ப்பில் ஏக்கங்களில் 
நாட்களைக் கடக்கிறது

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.