புதியவை

அம்மா வெச்ச கொலு-(கவிதை) -மீ.விசுவநாதன்ழகழகாய் கொலுபொம்மை -எங்க
அம்மா வச்ச கொலுபொம்மை !
வழவழப்பாய் ஒருபொம்மை - காந்தி
வழுக்கை தலையாய் ஒருபொம்மை !


கொழுகொழுன்னு ஒருபொம்மை - நம்மைக்
கொஞ்சி அழைக்கும் கிளிபொம்மை !
பழவகையில் ஒருபொம்மை - எங்கள்
பாட்டி போல ஒருபொம்மை !

குடும்பமாக ஒருபொம்மை - குஞ்சுக்
கோந்தை யாக ஒருபொம்மை !
நடும்நாற்றாய் ஒருபொம்மை - அந்த
நாகப் பாம்பாய் ஒருபொம்மை !

அலுப்பின்றி உழைப்பவரை - அம்மா
அடுக்கி வைத்தாள் பொம்மையாக !   
கொலுப்பாக்க வாருங்கள் - அவள்
கொடுப்பாள் சுண்டல் உண்மையாக !

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.