புதியவை

வலி தந்த விமர்சனம்.-கவிதை லூசியா கூஞ்ஜே

வெளிநாட்டில் வேலைசெய்வோரின்
யதார்த்த நிலையின் வெளிப்பாடு
கண்டேன் முகநூலில் நிழல்படமாக
தந்தேன் விமர்சனம் புரிந்தால் சரியென

உண்மை உறைத்ததனால் அறிவிழந்து
அவர்தாம் ஆசிரியர் என்பதையும் மறந்து
பதிவிட்டார் முகநூலில் மடத்தனமாகவே
பதிலுக்கு நானும் பதிவிடவே யுத்தம்தான்


உறவுகளின் போலிகள் உணர்ந்த எனக்கு
புதிதல்ல இது என்றாலும் வலிக்கின்றது
வெளிநாட்டில் வேதனம் வீதியிலா கிடக்கு
உள்நாட்டில் இருப்போரின் நினைப்பிதுவே


நாம் எப்படிப் போனாலும் பரவாயில்லை
பணம் மட்டும் போனால் பாசம் பொங்கிடும்
புலம்பெயர்ந்ததினால் இழந்தவை எத்தனையோ
பாசங்களும் பதிவாகிவிட்டது அதனோடு.

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.