புதியவை

ஞானப் பெண்ணே (கவிதை)-பி. எம். கமால், கடையநல்லூர்
அத்தாவின் காலடியில் ஞானப் பெண்ணே !-சுவனம் 
அமைந்திருக்க வில்லையடி ஞானப் பெண்ணே !
முத்தான உன்பாதத் தடியிலன்றோ -சுவனம் 
முடங்கிக் கிடக்கிறது  ஞானப் பெண்ணே !

கணவனைப் பேணிக்கொள் ஞானப் பெண்ணே !-இரு 
கண் அவன் உனக்கு ஞானப் பெண்ணே !
சீரியலைப் பார்க்காதே ஞானப் பெண்ணே-உன்னைச்
சீரழித்து விடுமது ஞானப் பெண்ணே !

திருமறையைத்  தினம்  ஓது  ஞானப்பெண்ணே-!
உன்னைத் திருத்தி வழி காட்டிவிடும் ஞானப் பெண்ணே !
கண் பசுவைக் கண்டபடி ஞானப் பெண்ணே !-நீ 
கட்டவிழ்த்து விடவேண்டாம் ஞானப் பெண்ணே !

மண் போலப் பொறுமை கொண்ட ஞானப் பெண்ணே !-நீ 
மன்னிக்கப் பழகிக்கொள் ஞானப் பெண்ணே !
அண்ணாந்து பார்க்காதே ஞானப் பெண்ணே -உன்னை 
அகிலத்தார் போற்றுவார் ஞானப் பெண்ணே !

உன்தலை குனிந்தால் ஞானப் பெண்ணே !-வாழ்க்கை 
உச்சியைத் தொடுமடி ஞானப் பெண்ணே !
 பணிவாக  நடந்துகொள் ஞானப் பெண்ணே !-ஒரு 
பாவம் வந்து சேராது ஞானப் பெண்ணே !

தாய்மைப்  பதவியில் ஞானப் பெண்ணே !=உன்
தகைமை கூடுதடி  ஞானப் பெண்ணே !
வாய்மைத் தாம்பூலம் ஞானப் பெண்ணே !-உன் 
வாய் மணக்கச்  செய்யுமடி  ஞானப் பெண்ணே !

ஐவேளைத் தொழுகையில் ஞானப் பெண்ணே !-உன் 
பொய் வேளை  பொசுங்கிடும்  ஞானப் பெண்ணே !
சலவாத்தை ஓதிக்கொள்  ஞானப் பெண்ணே !-தினம் 
சலாமத்தைப் பெற்றிடுவாய் ஞானப் பெண்ணே !

கலிமாவில் விளக்கேற்று  ஞானப் பெண்ணே !-உன்னைக் 
கண்டுகொள்ள உதவுமது ஞானப் பெண்ணே !
கோள் சொல்லித் திரியாதே ஞானப் பெண்ணே !-உன்னைக் 
கொளுத்தி எரித்துவிடும் ஞானப் பெண்ணே !

அகரம்நீ குடும்பத்தில் ஞானப் பெண்ணே -வாழ்க்கைச் 
சிகரம்நீ தொடவேண்டும் ஞானப் பெண்ணே !
போதிமரம் தேவையில்லை ஞானப் பெண்ணே -நீ 
ஓதி மறை உணர்ந்துகொண்டால் ஞானப் பெண்ணே !

பாடுபடப் போனவனை ஞானப் பெண்ணே -நீ 
பழி சுமக்க வைக்காதே ஞானப் பெண்ணே !
காலம் கெட்டுக் கிடக்கிறது ஞானப் பெண்ணே !வீட்டுக் 
கதவைச் சாத்தி வைக்க வேணும் ஞானப் பெண்ணே !

புனிதம் கெட்டுப் போகாமல் ஞானப் பெண்ணே !-உன்னைப் 
போர்த்தி வெளி வரவேணும் ஞானப் பெண்ணே !
ஊருலகம் உன்னைப் பற்றி ஞானப் பெண்ணே !-மிக
உயர்வாகப் பேசவேணும் ஞானப் பெண்ணே !

உன்பெயர் கண்ணாடி ஞானப் பெண்ணே !-அது 
உடைந்துவிடக் கூடாது ஞானப் பெண்ணே !
தாய்வீட்டுச் சீதனமாம் ஞானப் பெண்ணே !-உயர்
தன்மானம் இழந்திடாதே ஞானப் பெண்ணே !

ஆண்மிருகம் வலைவிரிக்கும் ஞானப் பெண்ணே -அதில் 
அகப்பட்டு விடாதே நீ ஞானப் பெண்ணே !
புலையர் புல்லர் போக்கிரிகள் ஞானப் பெண்ணே !-அவர் 
போதனையில் மயங்கிடாதே ஞானப் பெண்ணே !

தொழுகை நோன்பைக் கேடயமாய் ஞானப் பெண்ணே !-நீ 
தூக்கிவைத்தால் உனைக்காக்கும் ஞானப் பெண்ணே !
அழுகைசிந்தி கண்ணீரால் ஞானப் பெண்ணே !-நீ 
ஆண்டவனை வேண்டிநிற்பாய் ஞானப் பெண்ணே !

இறைவழியில் செலவு  செய்வாய் ஞானப் பெண்ணே -அது
இகபரத்தில் காக்குமடி ஞானப் பெண்ணே !
மறைவழியும் நபிமொழியும் ஞானப் பெண்ணே -உன்னை 
மாண்படையச்   செய்யுமடி ஞானப் பெண்ணே !

அன்னை கதி  ஜாவழியில்  ஞானப் பெண்ணே !-
உன்னை ஆக்கி நடந்  தால்  வெற்றி ஞானப் பெண்ணே !
உன்னைப் பாத்தி மாவாக ஞானப் பெண்ணே -நீ 
உருவாக்கிக் கொள்ளவேணும் ஞானப் பெண்ணே !

கொடிதூக்கி அலையாதே ஞானப் பெண்ணே-உன்
குடி முழுகிப் போகுமடி ஞானப் பெண்ணே !
நடுவழியில் கோஷங்கள் போட்டுநின்றால் –நீ
படுகுழியில் விழுந்திடுவாய் ஞானப் பெண்ணே !

வீட்டைக் கூட்டுதற்கு ஞானப்  பெண்ணே  - நீ
விளக்குமா றேந்தலாம்  ஞானப்பெண்ணே !
வீணாக தெருவழியில்  ஞானப்பெண்ணே –நீ
விளக்குமா  றேந்தாதே ஞானப் பெண்ணே !

பொய்வழியில் போகாதே ஞானப் பெண்ணே –உன்னைப்
பொசுக்கிப் போட்டுவிடும் ஞானப் பெண்ணே !
கவர்ச்சியில் மயங்காதே ஞானப் பெண்ணே –உன்னைக்
காறி உமிழ்ந்திடும் ஞானப் பெண்ணே !

No comments :

Post a comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.