புதியவை

செப்டம்பர் மாத கவிதைப் போட்டியில் சிறப்புக் கவிதைக்கான கவினெழி -சான்றிதழைப் பெறுகின்றார் கலாபூசணம் எஸ் .எஸ் எம் ரபீக்
முற்றுப் புள்ளி வைத்திட முடியவில்லை
.    
சுடுகின்ற தீயதனை 
தன் தலை சுமந்து 
தீ தரும் உஷ்ணமதை 
தாங்காது உடலுருகி 
ஒளி தந்திடும் 
தியாகி அது....
மெழுகுவர்த்தி .....
தனை மிதித்து மேலேறி 
தனை உதைத்து கீழ்தள்ளி 
உயர்ந்தே சென்றிட்ட 
சுயநல மனிதருக்கும் 
மனம் நோகா மறுபடியும் 
உதவி வரும் 
தியாகி அது ....
ஏணி.....
தன் பசி தாங்கி நின்று 
வாரிசுவின் பசி தீர்த்திட 
கிடைத்திட்ட இரைதனையே 
விழுங்காமல் வாய் சுமந்து 
கொணர்ந்தூட்டும் 
தியாகி அது ...
தாய்ப்பறவை......
மனிதம் நிறை மனிதனென 
மகிமை நிறை பிறவியென 
மானிடர்க்குதவி நிதம் 
மாண்புறவே வாழ்வதற்கு, 
தான்தேடி கல்விதனை
மாணவர்க்குத் தந்திடுவார் ..
வாழ்க்கை நெறி இதுவென்றே 
வாய்மையுடன் புகுத்திடுவார் 
ஆத்திரத்தில் அடித்தாலும் 
அரவணைத்தே கற்பிப்பார் .. 
தெரியவில்லை என்றாலும் 
தெரிந்திடவே மீளுரைப்பார் 
ஒருவரல்ல பலபேரும் 
உலகமதில் உத்தமராய் 
வாழ்ந்திடவே வழி சமைப்பார் ..
மெழுகுவர்த்தி , ஏணியொடு
தாய்ப்பறவை என்பதுபோல் 
தியாகி பட்டம் கட்டிவிட்டு 
முற்றுப் புள்ளி வைத்திடவே 
முடியவில்லை வாழ்நாளில் 
ஆசு களைந்த “ஆசிரியர்க்கு”.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.