புதியவை

தண்ணீர் கவிதை நிரஞ்சன்

\

1.
மனிதனுக்கே  மண்ணாசை அதிகம்
என்பார் ஞானியர் ;
ஆனால் உனக்கன்றோ
மண்ணாசை அதிகம் ;

உன்னைப் பொறுத்தவரை
 நில அபகரிப்புச்
சட்டம் என்பது
செல்லுபடி ஆகாதோ ?

மனிதர்க்குக் கிடைக்காமல்
நீ மரணிப்பாய்
என்பதை ஏற்கலாகாது !!

மண்ணில் நீ
இல்லாது போனாலும் உடனே
கண்ணில் வருகிறாயே
கண்ணீராக.....

2.
 கீழ் நோக்கிப் பாய்ந்தாலும்
எப்போதும் “மேல்”  ஆனவள் நீ ;

சுவையே இல்லாவிடினும்
நிறைய சுவைக்கப்படுகிறாய் ;

நிறமே இல்லையெனினும்
உலகிற்கு வண்ணம் கொடுக்கிறாய் ;

பூதங்களில் ஒன்றானாலும்
அனைவராலும் நேசிக்கப்படுகிறாய் ;

 எதை நினைக்கிறானோ
அதாகவே மாறுபவன் மனிதன் ;
எதை நனைக்கிறோயோ
அதாகவே மாறுபவள் நீ

 இன்றைய காலகட்டத்தில்
விண்ணில் இருந்தாலும்
மண்ணில் இருந்தாலும்
கண்ணில் மட்டும்
அகப்படாமல் இருப்பது நீ ;
 
 3.

 நீரே !!
கண்கள் கலங்கினால்
நீ வருகிறாய் 
ஆனால் நீ கலங்கலாக
வந்தால் நிராகரிக்கப்படுகிறாய் ;

என்னே விந்தை நீ !!!


தண்ணீரே !!
உன்னைக் குடித்தால்
நீ உயிர் கொடுக்கிறாய்
உன்னை அடித்தால்
நீ உயிர் பறிக்கிறாய் ;

ஓரெழுத்தை மாற்றினால்
தலையெழுத்தையே மாற்றுகிறாயே !!
என்னே விந்தை நீ !!!


துன்பம் வந்து
கண்களினின்று வழிகையில்
உப்புக் கரிக்கிறாய் !!

இன்பம் வந்து
கண்களினின்று வழிகையில்
தித்திக்கிறாய் !!!

என்னே விந்தை நீ !!!

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.