புதியவை

உந்தீபற(கவிதை ) -சிவசூரி.
உந்தி நடக்காமல் விந்தித் தவிக்காமல் 
ஓங்கிப் பறந்ததென்(று) உந்தீபற! 
சிந்தை கவர்ந்ததென்(று) உந்தீபற!

சிந்தை கவர்ந்தாரின்  சீரழகில் பின்னுலகு 
மந்தையாய்ச் சென்றதென்(று) உந்தீபற!
விந்தை இதுவென்(று) உந்தீபற!

சங்கமிவர் வைத்திங்கே சிங்காரக் கட்டளையும் 
செங்கோலும் கொண்டரென உந்தீபற!
தென்னவனே  என்றிங்கே உந்தீபற!

தென்னவனாய் ஆனதனால் சீர்பொதிய வாசமது 
மன்றத்தில் வீசுதென உந்தீபற!
தென்னிலந்தைத் தென்றலென்று   உந்தீபற!

அப்பாலுக்கு அப்பாலும் கண்டதனால் அப்பனின் 
அம்மையைத் தந்தரென உந்தீபற!
ஆகையால் தாதையென்(று) உந்தீபற!

தாதையாய் ஆனார் தலைமையை  நாமெல்லாம் 
காதையாய்ப் பாடிடவே உந்தீபற!
காதைக்குப் பாவடிக்க   உந்தீபற!

காதையின் நாயகன் காவியம் செய்பவன் 
பானுவின் நாயகனென உந்தீபற!
பானுமதி கண்ணென்று உந்தீபற!

சீதையின் கேள்வன் திருநாமம் கொண்டாலும் 
பானுவின் தேவனென உந்தீபற!
பானு குலமென்றிங்கு  உந்தீபற!

சிவசூரி.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.