புதியவை

வழிந்தோடுகிறன ஞாபகப் பிளம்புகள்(கவிதை )வி. அல்விற்


எப்போதுமே செந்நிறமாய்
பிரித்தெடுக்க முனைகிறேன்
எனக்கானவற்றைத்
தனியே அசைபோட
இயலாதெனினும்.
பெருவெள்ளத்தில்
அள்ளுண்டு போகும் 
மரத்தைப்போல
என் வேரறுத்துப் போட
நினைக்கின்றன
எழுதி வைக்கப்பட்டவை.
என் பிரிய சிசுவே!
இந்தப் பாத்திரம் 
என்னைவிட்டு அகல விரும்புகின்றேன் 
உனது நிமித்தம்
எனது பார்வைகளை 
மொழிபெயர்த்துக் கொள்
உனக்கொருநாள்
அது உதவக்கூடும்.
எனது வார்த்தைகளைப் 
பத்திரப்படுத்திக் கொள்
அவையுனக்கு நூல்களாகக் கூடும்
என்றோ ஒருநாள்.
எனது வாழ்க்கையின் 
ஒவ்வொரு பக்கங்களும் 
உனக்கு அன்பை நிறைக்கட்டும்
என்னுடையதைப் போலன்றி.

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.