புதியவை

வாழி என்றும் அன்புவழி ( அனந்த்
எங்கும் காணா இளமையுடன் 
.. இலங்கும் எமது தமிழ்மொழியில்
சங்கப் புலவர் முதலாகச் 
.. சிங்கக் கவிபா ரதியீறாய்
மங்கா வண்ணம் போற்றிவந்த 
.. மரபுக் கவிதைத் தீபஒளி 
எங்கள் சந்த வசந்தமிதில் 
.. இன்றும் என்றும் சுடர்விடுமே!

பதினைந் தாண்டு நிறைந்துபுதுப் 
.. பருவம் தன்னில் மகிழ்ச்சியுடன்
குதிபோட்(டு) ஓடும் குழுவினுக்குக் 
.. கூடி யுள்ள கவிஞர்யாம் 
சுதியும் கதியும் சேர்ந்தொலிக்கும் 
.. சுகசங் கீதம் நிகர்கவிதைத்
துதிகொண்(டு) இறைவன் தண்ணருளைச் 
.. சொரிய வேண்டி வாழ்த்துவமே!
No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.