புதியவை

ராணீ - நடராஜன் கல்பட்டு

                                                                     
புத்தகம் எதுவும் படித்ததில்லை நான்
புத்தகம் படித்தால் வந்திடும் ூக்கந்தான்
பள்ளிப் புத்தகமும் விலக்கல்ல வ் விதிக்கே
நிச்சயமாய்ச் சொல்வே  னிதை நான்

புத்தகம் படிப்பேன்
நித்திரை வரா விடின்
பத்து வரி தாண்டு முன்னே
வந்திடுமே வராதிருந்த நித்திரையும்

கண்டேன் ராணியை
அன்றொரு நாள்
“நின்றிருந்தாள் பேருந்து நிலையத்தில்’
படித்தபடி கையில் வைத்திருந்த புத்தகம் தனை

எப்படித் தெரியும்
அவள் பெயர் என்கிறீரோ
கொட்டை எழுத்தில் இருந்தே புத்தகத்தின்
அட்டையில் அது

புத்தகம் படித்தால் நானும்
கவர்ந்திடலாம் என் றாணியின் மனம்
என் றெண்ணியே
எடுத்துச் சென்றேன்
என் கையில் ஒரு புத்தகம்

ராணி வருதல் கண்டே
பிரித்தேன் என் கைப் புத்தம் தனை
எத்தனைப் பக்கம் படித்தேனோ
நான் அறியேன்

தட்டி எழுப்பி ஓர் தாணாக் காரர் 
தன் கைத் தடி கொண்டே
பட்டையா உருண்டையா
நாட்டுச் சரக்கா சீமைச் சரக்கா
அரையா முளுசா
நட டேசனுக் கென்றார்

நடந்தேன் அவர் பின்னே
நடைப் பிணமாய் நான்
கச்சாப்புக் கடை ஆடு போல்
கலைந்திட என் ராணிக் கனவு

(பட்டை = பட்டை சாராயம்.  உருண்டை = கஞ்சா உருண்டை.)

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.