புதியவை

நம்மொழியை நாமறிவோம்பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்இத்தாலி நாட்டிலிருந் திங்கே வந்து
---இயேசுபிரான் கருத்துகளைப் பரப்பு தற்கே
முத்தான தமிழ்மொழியைப் பேசக் கற்று
---முதலில்தம் பெசுகியெனும் பெயரை மாற்றித்
தித்திக்க வீரமா முனிவ ரென்று
---திருத்தமுறத் தமிழினிலே சூட்டிக் கொண்டு
வித்தாகக் கிறித்துவத்தை விதைப்ப தற்கே
---வீதிகளில் மதக்கருத்தை உரைத்து வந்தார் !
ஓரிடத்தில் உரையாற்றும் போது பேச்சில்
---ஒருகோழி தன்னுடைய குட்டி தன்னைப்
போரிட்டுக் காப்பதைப்போல் என்றே உவமை
---பொருத்திசொல்லக் கேட்டமக்கள் சிரித்து விட்டார்
கூறியதில் தவறேதோ உள்ள தென்று
---கூட்டத்தைப் பார்த்தவரும் கேட்கும் போது
சீரியசெந் தமிழினிலே மரபுச் சொற்கள்
---சிறந்தபொருள் தருமென்றார் கூட்டத் தார்கள் !
குஞ்சென்று சொல்வதுவே மரபு என்ற
---குறிப்புணர்ந்து முழுமையாகத் தமிழைக் கற்று
விஞ்சுமொரு காப்பியத்தைப் படைப்பேன் என்றே
---வியக்கின்ற தேம்பாவணி படைத்த ளித்தார்
கொஞ்சுதமிழ் பெருமையினை மேலை நாட்டார்
---கொண்டாடிப் புகழநாமோ சிறுமை செய்தே
தஞ்சமெனப் பிறமொழிக்கே அடிமை யாகித்
---தாய்கழுத்தை நெரிக்கின்றோம் அறிவு மின்றி !

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.