புதியவை

குட்டிப் பிசாசு-(கவிதை) நடராஜன் கல்பட்டு
 கட்டி அணைக்க முயல்கிறேன்
முட்டிடுறாள் தலையால் என்
முகவாய்க் கட்டை தனில்
விட்டிட நான் கைப்பிடிப்பை
எட்டி ஓடி யவள் கை
கொட்டிச் சிரித்திடுறாள்

கட்டி முத்தம் கொடுக்க முயல்கிறேன்
கடித்திடுறாள் உதட்டினைத் தன்
கூரிய பற்களா லவள்
தளர்ந்திட என் கைப் பிடி
தப்பி ஓடிடுறாள் அறையின் மறு மூலைக்கு

தாங்கிடாது வலி தனைக் கத்திடுறேன்
குட்டிப் பிசாசா நீ யென்று
சிரித்தபடி சொல்கிறாள்
பிசாசு இல்லை நான் 
தாங்க முடிய வில்லை தாத்தா உங்கள்
தாடிக் குத்தலை என்றே

                

No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.