புதியவை

சந்த வசந்தம் வாழ்க (கவிதை)-இலந்தைபதினைந் தாண்டுச் செழுமையுடன்
      பதிவு கண்டு நடைபோடும்
நிதியம் சந்த வசந்தத்தை
       நெஞ்சத் தாலே வாழ்த்துகிறேன்
புதிய, பழைய மரபுகளின்
        புனிதம் கண்டு தமிழுக்கோர்
சுதியைச் சேர்க்கும் தளமிதுவும்
         காலம் போற்ற வாழியவே!

தொடங்கப் பட்ட நாள்முதலாய்
        சொந்தங் கொண்டே இத்தளத்தில்
அடியெ டுத்தே வந்துள்ள
         ஆறு பேர்கள் இந்நாளும்
வடம்பி டித்தே இழுக்கின்றார்
         வாழ்க அவர்கள், பின்சேர்ந்து
தடம்ப திக்கும் எல்லோரும்
         தமிழால் உயர்ந்து வாழியவே!

சாதித் துள்ளோம் என்றே நாம்
         தலையைத் தூக்கிச் சொல்லிடலாம்
கோதிக் கொடுத்துத் தலைவாரி,
          கூந்தல் பின்னல் நாம் போட்டோம்
ஈதைப் பிடித்துப் பலதளங்கள்
          இந்நாள் வளரக் காணுகிறோம்
சோதி  ஓளிர்க, தமிழ்வாழ்க
           தொடர்க பணிகள், வாழியவே!

இன்று தமிழின் இலக்கியத்தை
       எழுதப் புகுந்தால் , வரலாற்றில்
என்றும் இருக்கும் இடமொன்றை
       ஏற்கும் சந்த வந்தந்தான்
சென்ற காலம் சிறப்பென்று
       செப்பி விட்டால் போதாது.
இன்றும் இன்னும் வரும்நாளும்
       இயற்றும் தொண்டால் வாழியவே

செந்தமிழ்போல் என்றும் சிறப்பாக வாழியவே
சந்த வசந்தத் தளம்.  


No comments :

Post a Comment

தங்கள் கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

தடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம் All Rights Reserved Copyright © 2015

© Copyright 2015 byதடாகம் கலை இலக்கிய வட்டம். Theme images by Airyelf. Powered by Blogger.